okraj
cara

Týnfest
hudební festival

O Týnfestu

PODMÍNKY VSTUPU :

Do sálu je vstup možný pouze s řádným označením, které návštěvníci obdrží po zakoupení vstupenky. Tímto označením je povinnost se prokázat při každém vstupu do sálu i při namátkových kontrolách v rámci konání akce. V případě nemožnosti se prokázat nebude návštěvníkovi vstup umožněn.

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv vlastní potraviny a nápoje, skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, drogy s výjimkou látek povolených legislativou České republiky (například tabák apod.), předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený ohen atd.

V celém areálu MDK Sokolovna je přísný zákaz kouření!

Akreditace novinářů je možná pouze při řádné a předem domluvené akreditaci.

Každý návštěvník si je vědom rizik spojených s účastí festivalu. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv zdravotní či hmotné újmy účastníků.

Tyto pravidla platí v celém areálu MDK Sokolovna a jejich dodržování může být vyžadováno členy ostrahy a pořadatelem po celou dobu konání festivalu.

Telefonní kontakt na pořadatele: Filip Valtr, 724 590 115

Veškeré info najdete na tomto webu, kdyby to nestačilo, zkuste diskusi nebo kontakty.

Těšíme se na vás!

Sokolovnu v Týně nad Vltavou najdete v ulici "Tyršova", vedle fotbalového hřiště.